Terms & conditions

Terms and rights at Easyfit Fitness Center

Our terms and rights apply at all times. Alle memberships, day tickets, trials and campaigns are subjet our terms and rights. It is not possible to buy a membership, day ticket, trial or a campaign withouth accepting our terms and rights. Creating a user requires 3D-secure, which usually are handled by BankID in Norway. Creating a user also requires verifying your phone number.

§1. General terms

The member is bound to at any time follow the terms and rights when at the gym:

a. Use clean indoor shoes - outdoor shoes are to be placed by the entry at the shoe shelf.

b. Use clean fitness clothes. Use designated room to change clothes.

c. Clean equipment after use. Spray on cleaning paper and wipe of. Do not spray on the equipment.

d. Put equipment back to it's place after use. Dumbells are to be placed in it's designated place. Barbells and plates are to be placed in it's designated place and shall not lay on the floor nor by the wall.

e. Avoid yelling or noice levels that can be seen as disturbing to other members.

f. It is not allowed to use loud speakers for music. One needs to use their own headphones for music.

g. Do not work out bare foot or shirtless. Easyfit encourage to clothings that doesn't promote body-image pressure.

h. It is not allowed to bring hot food or other foods/drinks that can leave smell or stains at the gym.

f. Respekter at andre medlemmer ønsker å bruke det samme apparatet eller utstyret som deg. Unngå å okkupere flere apparater eller utstyr over unødvendig lang tid, dersom det er mange som trener. Utstyr og apparater er forbeholdt trening.

g. Common sense and decency is applied at all times.

§2. Entrance

a. The member is obligated to allways scan ones card before entering the gym.

b. The member is not allowed to open the door for someone or bring someone that is not a member or has a valid day ticket. Inspections occour and violations to §2b will result in a NOK2500 (two thousand five hundred) fee to the member.

c. All memberships are personal and are only to be used by the owner of the membership. Memberships/access cards are not to be lended or transfered to someone else. Violations to §2c will result in a NOK2500 (two thousand five hundred) fee to the member.

d. If the access card or memberships is misused Easyfit has the right to cancel the membership and ban the member. The member does not have the right for a refund for the remaining time of the membership. The member still needs to pay possible invoices. 

e. Easyfit is video controlled at all times. If vandalism or excessive negligence the member is bound to cover the costs of repairs and time used.

f. The member is responsible that no one enters the gym at the same time as the member. If several people enters the gym at the same time as the member, the member will stand responsible for their actions at the gym.

§3. Payments

a. Ordinary memberships at Easyfit Norge AS does not have any binding time. The fee for one month of membership is payed when activating the membership and will be renewed the next month at the same day until the member cancels the membership at Min side. When signing for a yearly membership (pre payment) the membership will renew the next year. Cancelling the membership can be done at Min side and the membership will be valid for the remaining time that is prepaid.

b. If campaigns, sales or other deals there might be a binding time. The member is responsible for reading and understanding the additional terms for campaigns, sales or other deals.

c. The member is responsible for cancelling the membership at Min side before renewing. The member does not have any rights for a refund if the member has forgotten to cancel his/hers membership. When cancelling through email the member must expect some time before the email is read and therefore needs to send the email at least 2 work days before renewal. Notification of cancellations through third parts, such as Subaio, are not valid cancellations. 

d. If Easyfit are unable to charge the members card at the beginning of a new period the system will try again a few days later. If the system once again are unable to charge the card the member will recieve an invoice by text and email. Cancellation of memberships does not end invoices, and invoices does still need to be paid,

e. Invoices that are past due will be sent to Kravia Inkasso. Kravia is responsible for further process. Extra fees will result.

f. Easyfit har rett til å sperre medlemmet dersom fakturaer ikke betales innen frist. Kravet mot medlemmet vil fortsatt stå, selv om medlemskapet er sperret.

g. Alle prisendringer av medlemmets medlemskap vil bli annonsert via e-post og/eller SMS.

h. Medlemmet har angrerett dersom medlemskapet er tegnet utenfor senterets fysiske areal/salgssted. Angreretten gjelder i inntil 7 dager etter første besøk etter tegningen av medlemskapet, eller inntil 14 dager fra tegningen av medlemskapet ved ingen besøk. Dersom medlemmet har besøkt senteret mer enn én gang, før eller under medlemskapet, vil refunderingen av medlemskapet trekkes fra prisen av et dagspass per besøk over ett besøk. Dersom medlemmet har hatt en prøvetime i forkant av tegningen medlemskapet vil dette regnes som første besøk.

i. Ved transaksjoner betales et transaksjonsgebyr og avgift for systemer. Dersom krediteringer ikke skyldes forsømmelse fra Easyfit sin side, trekkes disse gebyrene, totalt 9%, fra beløpet som krediteres.

§4. MEDLEMSINFORMASJON

a. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte seg av senteret.

b. Medlemmet må være fylt 16 år (eller fylle 16 år i inneværende år) for å kunne tegne medlemskap ved Easyfit.

c. Medlemmet har ikke lov å opprette flere brukere. Dersom medlemmet har glemt passord/e-post skal medlemmet ta kontakt med Easyfit for å få tilgang til medlemskapet. Medlemmet skal ikke opprette ny bruker.

d. Easyfit lagrer og behandler medlemmets kontaktopplysninger for å kunne administrere medlemskapet og distribuere relevant informasjon om medlemmets avtaleforhold. Kontaktopplysningene oppgis av medlemmet selv ved innmelding.

e. Medlemmet plikter seg å oppgi korrekte kontaktopplysninger ved innmelding og oppdatere ved eventuell endring. Medlemmet er selv ansvarlig for å unngå skrivefeil i opplysninger, som for eksempel e-post, adresse eller telefonnummer.

f. Medlemmets adgangslogg lagres i Easyfits databaser og medlemmet har tilgang til å se dette selv på min side. Adgangsloggens hensikt er for å ha oversikt over hvem som er på senteret i tilfeller av tyveri, brann, eller lignende ulykker. Adgangsloggen vil også brukes ved kontroller av medlemskap.

g. Medlemmet har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og kan kreve å få disse rettet, slettet eller overført. All informasjon Easyfit besitter om medlemmet speiles på medlemmets min side. Opplysninger om medlemmet kan ikke slettes så lenge medlemskapet er aktivt eller medlemmet har utestående betalinger. Ved sletting av brukerprofil vil medlemmets goder som tidligere medlem frafalle.

h. Easyfit vil ikke utlevere personopplysninger til andre med mindre slik utlevering skjer i forbindelse med regnskapsbehandling, betalingsadministrasjon eller –innkreving, forsikringskrav eller hvis utlevering er nødvendig for å håndheve avtalen eller Easyfit er rettslig forpliktet til å utlevere informasjonen.

i. Medlemmets personopplysninger lagres i Easyfit sitt medlemsregister i inntil 5 år eller lengre der dette følger av bokføringslovens krav.

j. Easyfit kan kontakte medlemmet på registrert telefonnummer og e-post med informasjon og tilbud de anser som nødvendig så lenge medlemskapet er aktivt. Easyfit kan også sende nyhetsbrev dersom medlemmet har godtatt dette ved registrering.

k. Easyfit kan kontakte medlemmet på registrert telefonnummer og e-post med nødvendig informasjon og unike tilbud i opptil ett år etter siste aktive medlemsdag. Dersom medlemmet ønsker å reservere seg mot dette må medlemmet ta kontakt med Easyfit etter oppsigelsen og brukerprofilen vil da slettes.

§5. INFORMASJON & AVVIK

a. Easyfit tar forbehold om endringer i åpningstider, spesielt ved jul, påske, sommerferie eller andre merkedager. Det kan også være endringer i forbindelse med arrangementer eller vedlikehold. Medlemmet har ikke krav på refusjon av hele eller deler av medlemskapet ved endringer i åpningstider.

b. Medlemmet er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på informasjon som deles på senteret eller hjemmesiden.

c. Easyfit fraskriver seg ansvaret for tap og skader på personlige eiendeler. Låste skap klippes ved stengetid og Easyfit er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle eiendeler i skapet. Easyfit er ikke erstatningsansvarlig for eiendeler som ligger igjen på senteret ved stengetid, og som følgelig enten kastes eller leveres til gjenbruk. Eiendeler vil i de fleste tilfeller oppbevares i en kortere periode på hittegods.

d. Easyfit tar forbehold om trykkfeil på hjemmesiden, sosiale medier, i tilbud og generelle medlemskap. Dersom Easyfit har gjort feil (som for eksempel varighet på medlemskap, feilprising og lignende) kan Easyfit korrigere dette i etterkant, selv om medlemmet har utnyttet informasjonen gitt i trykkfeilen.

e. Dersom det oppstår tvil om et medlemskap er oppsagt, skal medlemmet kunne bevise at det har skjedd en korrekt oppsigelse.

f. Easyfit forbeholder seg retten til å periodevis begrense antallet medlemmer til stede på senteret.

§6. SALG OG BRUK

a. Det er ikke tillatt å oppholde seg på senteret om man er påvirket av noen former for rusmidler. Det er ikke tillatt å benytte seg av, selge, kjøpe, eller oppfordre til bruk av prestasjonsfremmende eller andre typer ulovlig stimulans i forbindelse med trening på Easyfit.

b. Dopingkontroller kan bli gjennomført. Nekt av gjennomføring av dopingprøve eller positiv dopingprøve vil føre til utestenging av medlemskap og eventuelt politianmeldelse.

c. Det er ikke tillatt drive næringsvirksomhet på Easyfit Treningssenter. Dette innebærer å selge varer/tjenester eller gi bort produkter uten skriftlig godkjennelse fra Easyfit. Tjenester kan innebære for eksempel instruktør, fysioterapi, personlig trener og lignende. Easyfit kan kreve hele beløp som er tjent, samt administrasjonsgebyr og tapt inntekt, ved brudd på punkt §6c.

§7. FORCE MAJEURE

Ved stenging av Easyfit Treningssenter som ligger utenfor Easyfits kontroll (epidemiutbrudd, pandemiutbrudd, naturkatastrofer, oversvømmelse, brann, hærverk, og lignende hendelser) vil medlemskap og dens fornyelse fortsette som vanlig, om ikke annet er opplyst av Easyfit i etterkant.

a. Medlemmet er selv ansvarlig for å avslutte medlemskapet dersom medlemmet ønsker det.

b. Medlemmet er fortsatt pliktig å betale fakturaer som er sendt ut, både før, under og etter eventuell stenging.

c. Medlemmet er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på siste informasjon gitt på Easyfits hjemmesider og kanaler i SoMe.

d. Medlemmet har ikke krav på refusjon av hele eller deler av medlemskapet grunnet stenging av Easyfit Treningssenter.

e. Medlemmet har ikke krav på kompensasjon av hele eller deler av medlemskapet grunnet stenging av Easyfit Treningssenter. Dersom Easyfit gir kompensasjon for stengt tid er medlemmet selv ansvarlig for å aktivere dette inn tidsfristen som er satt.

 

en_GB