Starte eget Easyfit Treningssenter?

Ønsker du å ha noe å jobbe selvstendig med ved siden av jobb?

Da kan dette være noe for deg. Du starter ditt eget treningssenter, og driver dette etter et veletablert og utprøvd konsept. Du får ta del i Easyfit sin merkevare og konsept. Svært gode leverandøravtaler på treningsutstyr. Treningsutstyret du finner på våre senter er valgt ut gjennom nøye utprøving av ulike leverandører. Du får god opplæring og støtte av noen som har bygd opp flere treningssenter. Tilgang på Easyfits betalingssystemer. Ferdig utarbeidede markedsplaner, innvendig- og utvendig profilering av senter. Ta kontakt på malosta@easyfit.no

nb_NO