Koronatiltak på Easyfit

Trygg trening!

For at det skal være tryggest mulig å trene hos oss er det viktig at du til enhver tid følger de nasjonale reglene, de lokale reglene i din kommune, og våre interne Easyfit-regler. Nedenfor finner du korona-informasjon om hvert enkelt senter,

Se de mest besøkt tidene og dagene på ditt lokale Easyfit Treningssenter her:

Klikk på ditt treningssenter for å se hvilke smittevernregler og tiltak som gjelder der du trener.

Easyfit Brekstad
Smittevernregler Easyfit Treningssenter Brekstad:
 • Ikke kom på trening dersom du er syk eller er i karantene/isolasjon. Her er finnes ingen unntak!
 • Alltid skann adgangskortet ditt ved ankomst. Det er ikke tillatt å gå inn flere samtidig, selv om alle er medlem. Ikke vær «snill» og åpne døren for noen som har glemt kortet sitt. Har man glemt adgangskortet må man hjem og hente dette. Å gå inn flere samtidig eller åpne døren for andre kan medføre gebyr á 2500kr og utestengelse.
 • Sprit og/eller vask hender hyppig før, under og etter trening.
 • Rydd på plass utstyret etter bruk.
 • Vask utstyret etter bruk.
 • Vask hender hyppig før, under og etter trening.
 • Hold 1 meter avstand til de andre på senteret.
 • Ikke opphold deg lengre enn nødvendig på senteret.
Våre tiltak på Easyfit Treningssenter Brekstad:
 • Økt renhold i omfang og frekvens.
 • Økt antall renholdsstasjoner og spritdispensere.
 • Dropinterminalen er erstattet med dagspass som kjøpes på Easyfit.no. Dagspass koster det samme som dropin, men gir en sikkert smittesporing. For mer informasjon se easyfit.no/dagspass.

Easyfit Buran (Trondheim)
Smittevernregler på Easyfit Treningssenter Buran:
 • Ikke kom på trening dersom du er syk eller er i karantene/isolasjon. Her er finnes ingen unntak!
 • Alltid skann adgangskortet ditt ved ankomst. Det er ikke tillatt å gå inn flere samtidig, selv om alle er medlem. Ikke vær «snill» og åpne døren for noen som har glemt kortet sitt. Har man glemt adgangskortet må man hjem og hente dette. Å gå inn flere samtidig eller åpne døren for andre kan medføre gebyr á 2500kr og utestengelse.
 • Sprit og/eller vask hender hyppig før, under og etter trening.
 • Rydd på plass utstyret etter bruk.
 • Vask utstyret etter bruk.
 • Vask hender hyppig før, under og etter trening.
 • Hold 2 meter avstand til de andre på senteret. Selv om dere er i samme husstand, kohort, vennegjeng eller er i forhold.
 • Ikke opphold deg lengre enn nødvendig på senteret.
 • Munnbind er påbudt. Fra du ankommer treningssenter, til treningsøkten starter – fra treningsøkten slutter, til du forlater treningssenteret.
Våre tiltak på Easyfit Treningssenter Buran:
 • Økt renhold i omfang og frekvens.
 • Økt antall renholdsstasjoner og spritdispensere.
 • Annenhver tredemølle, sykkel og romaskin er stengt av.
 • Yogarommet, benkpressrommet og fitnessrommet har maks to personer om gangen.
 • Maks antall personer på treningssenteret samtidig er satt til 34.
 • På gulvet er det markert opp soner for å kunne opprettholde tilstrekkelig avstand.
 • Dropinterminalen er erstattet med dagspass som kjøpes på Easyfit.no. Dagspass koster det samme som dropin, men gir en sikkert smittesporing. For mer informasjon se easyfit.no/dagspass.
Easyfit Byåsen (Trondheim)
Smittevernregler Easyfit Treningssenter Byåsen:
 • Ikke kom på trening dersom du er syk eller er i karantene/isolasjon. Her er finnes ingen unntak!
 • Alltid skann adgangskortet ditt ved ankomst. Det er ikke tillatt å gå inn flere samtidig, selv om alle er medlem. Ikke vær «snill» og åpne døren for noen som har glemt kortet sitt. Har man glemt adgangskortet må man hjem og hente dette. Å gå inn flere samtidig eller åpne døren for andre kan medføre gebyr á 2500kr og utestengelse.
 • Sprit og/eller vask hender hyppig før, under og etter trening.
 • Rydd på plass utstyret etter bruk.
 • Vask utstyret etter bruk.
 • Vask hender hyppig før, under og etter trening.
 • Hold 2 meter avstand til de andre på senteret. Uansett om dere er i samme husstand, kohort, vennegjeng eller forhold.
 • Ikke opphold deg lengre enn nødvendig på senteret.
 • Easyfit Byåsen er vårt minste Easyfit-senter. Derfor oppfordres det til at man ikke trener i større grupper/vennegjenger om gangen.
Våre tiltak på Easyfit Treningssenter Byåsen:
 • Økt renhold i omfang og frekvens.
 • Økt antall renholdsstasjoner og spritdispensere.
 • Annenhver tredemølle, sykkel og romaskin er stengt av eller fjernet.
 • Sofaen ved inngangen er fjernet.
 • Maks antall personer på treningssenteret samtidig er satt til 18.
 • Dropinterminalen er erstattet med dagspass som kjøpes på Easyfit.no. Dagspass koster det samme som dropin, men gir en sikkert smittesporing. For mer informasjon se easyfit.no/dagspass.
Easyfit Ilsvika (Trondheim)

Smittevernregler på Easyfit Treningssenter Ilsvika:
 • Ikke kom på trening dersom du er syk eller er i karantene/isolasjon. Her er finnes ingen unntak!
 • Alltid skann adgangskortet ditt ved ankomst. Det er ikke tillatt å gå inn flere samtidig, selv om alle er medlem. Ikke vær «snill» og åpne døren for noen som har glemt kortet sitt. Har man glemt adgangskortet må man hjem og hente dette. Å gå inn flere samtidig eller åpne døren for andre kan medføre gebyr á 2500kr og utestengelse.
 • Sprit og/eller vask hender hyppig før, under og etter trening.
 • Rydd på plass utstyret etter bruk.
 • Vask utstyret etter bruk.
 • Vask hender hyppig før, under og etter trening.
 • Hold 2 meter avstand til de andre på senteret. Selv om dere er i samme husstand, kohort, vennegjeng eller er i forhold.
 • Ikke opphold deg lengre enn nødvendig på senteret.
 • Munnbind er påbudt. Fra du ankommer treningssenter, til treningsøkten starter – fra treningsøkten slutter, til du forlater treningssenteret.
Våre tiltak på Easyfit Treningssenter Ilsvika:
 • Økt renhold i omfang og frekvens.
 • Økt antall renholdsstasjoner og spritdispensere.
 • Annenhver tredemølle er stengt av.
 • Inngangspartiet og området ved skapene er omrokkert for å gi større plass og bedre avstand.
 • Maks antall personer på treningssenteret samtidig er satt til 22.
 • Dropinterminalen er erstattet med dagspass som kjøpes på Easyfit.no. Dagspass koster det samme som dropin, men gir en sikkert smittesporing. For mer informasjon se easyfit.no/dagspass.
Easyfit Kristiansund

Smittevernregler på Easyfit Treningssenter Kristiansund:
 • Ikke kom på trening dersom du er syk eller er i karantene/isolasjon. Her er finnes ingen unntak!
 • Alltid skann adgangskortet ditt ved ankomst. Det er ikke tillatt å gå inn flere samtidig, selv om alle er medlem. Ikke vær «snill» og åpne døren for noen som har glemt kortet sitt. Har man glemt adgangskortet må man hjem og hente dette. Å gå inn flere samtidig eller åpne døren for andre kan medføre gebyr á 2500kr og utestengelse.
 • Sprit og/eller vask hender hyppig før, under og etter trening.
 • Rydd på plass utstyret etter bruk.
 • Vask utstyret etter bruk.
 • Vask hender hyppig før, under og etter trening.
 • Hold 1 meter avstand til de andre på senteret.
 • Ikke opphold deg lengre enn nødvendig på senteret.
Våre tiltak på Easyfit Treningssenter Kristiansund:
 • Økt renhold i omfang og frekvens.
 • Økt antall renholdsstasjoner og spritdispensere.
 • Annenhver tredemølle, sykkel og romaskin er stengt av.
 • Dropinterminalen er erstattet med dagspass som kjøpes på Easyfit.no. Dagspass koster det samme som dropin, men gir en sikkert smittesporing. For mer informasjon se easyfit.no/dagspass.
Easyfit Mandal

Smittevernregler på Easyfit Treningssenter Mandal:
 • Ikke kom på trening dersom du er syk eller er i karantene/isolasjon. Her er finnes ingen unntak!
 • Alltid skann adgangskortet ditt ved ankomst. Det er ikke tillatt å gå inn flere samtidig, selv om alle er medlem. Ikke vær «snill» og åpne døren for noen som har glemt kortet sitt. Har man glemt adgangskortet må man hjem og hente dette. Å gå inn flere samtidig eller åpne døren for andre kan medføre gebyr á 2500kr og utestengelse.
 • Sprit og/eller vask hender hyppig før, under og etter trening.
 • Rydd på plass utstyret etter bruk.
 • Vask utstyret etter bruk.
 • Vask hender hyppig før, under og etter trening.
 • Hold 1 meter avstand til de andre på senteret.
 • Ikke opphold deg lengre enn nødvendig på senteret.
Våre tiltak på Easyfit Treningssenter Mandal:
 • Økt renhold i omfang og frekvens.
 • Økt antall renholdsstasjoner og spritdispensere.
 • Dropinterminalen er erstattet med dagspass som kjøpes på Easyfit.no. Dagspass koster det samme som dropin, men gir en sikkert smittesporing. For mer informasjon se easyfit.no/dagspass.
Easyfit Molde

Smittevernregler på Easyfit Treningssenter Molde:
 • Ikke kom på trening dersom du er syk eller er i karantene/isolasjon. Her er finnes ingen unntak!
 • Alltid skann adgangskortet ditt ved ankomst. Det er ikke tillatt å gå inn flere samtidig, selv om alle er medlem. Ikke vær «snill» og åpne døren for noen som har glemt kortet sitt. Har man glemt adgangskortet må man hjem og hente dette. Å gå inn flere samtidig eller åpne døren for andre kan medføre gebyr á 2500kr og utestengelse.
 • Sprit og/eller vask hender hyppig før, under og etter trening.
 • Rydd på plass utstyret etter bruk.
 • Vask utstyret etter bruk.
 • Vask hender hyppig før, under og etter trening.
 • Hold 1 meter avstand til de andre på senteret.
 • Ikke opphold deg lengre enn nødvendig på senteret.
Våre tiltak på Easyfit Treningssenter Molde:
 • Økt renhold i omfang og frekvens.
 • Økt antall renholdsstasjoner og spritdispensere.
 • Utstyr er flyttet på for å kunne opprettholde tilstrekkelig avstand
 • Dropinterminalen er erstattet med dagspass som kjøpes på Easyfit.no. Dagspass koster det samme som dropin, men gir en sikkert smittesporing. For mer informasjon se easyfit.no/dagspass.
Easyfit Ålesund
Smittevernregler på Easyfit Treningssenter Ålesund:
 • Ikke kom på trening dersom du er syk eller er i karantene/isolasjon. Her er finnes ingen unntak!
 • Alltid skann adgangskortet ditt ved ankomst. Det er ikke tillatt å gå inn flere samtidig, selv om alle er medlem. Ikke vær «snill» og åpne døren for noen som har glemt kortet sitt. Har man glemt adgangskortet må man hjem og hente dette. Å gå inn flere samtidig eller åpne døren for andre kan medføre gebyr á 2500kr og utestengelse.
 • Sprit og/eller vask hender hyppig før, under og etter trening.
 • Rydd på plass utstyret etter bruk.
 • Vask utstyret etter bruk.
 • Vask hender hyppig før, under og etter trening.
 • Hold 1 meter avstand til de andre på senteret.
 • Ikke opphold deg lengre enn nødvendig på senteret.
Våre tiltak på Easyfit Treningssenter Ålesund:
 • Økt renhold i omfang og frekvens.
 • Økt antall renholdsstasjoner og spritdispensere.
 • Utstyr er flyttet på for å kunne opprettholde tilstrekkelig avstand.
 • Dropinterminalen er erstattet med dagspass som kjøpes på Easyfit.no. Dagspass koster det samme som dropin, men gir en sikkert smittesporing. For mer informasjon se easyfit.no/dagspass.
nb_NO