Kjøp gavekort

EasyFit Ilsvika

Åpnet i Oktober 2012. Flyttet til nytt lokale Mars 2015.

Besøksadresse
EasyFit Ilsvika
Mellomila 81
7018 Trondheim

Postadresse
EasyFit Ilsvika
C/O Experto Credite AS
Maskingata 1
7042 Trondheim

E-post: ilsvika@easyfit.no
Telefon: 400 016 07

EasyFit Ilsvika var vårt første senter og åpnet Oktober 2012. Senteret er plassert sentralt i Ilsvika.
I Mars 2015 flyttet senteret til nytt og større lokale i Mellomila 81.

divider

Kart